Restaurant Karlov

Catering Svatební agentura

Kontakt

RESTAURACE KARLOV
KOMENSKÉHO NÁM. 402, LITOMYŠL
TEL.: 461 613 417, 603 971 763
E-MAIL: KARLOV@LIT.CZ
WWW.KARLOV-LITOMYSL.CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Václav Škeřík

                                                                                                   šéfkuchař a provozovatel restaurace Karlov

Kontakt

Restaurace Karlov
Komenského nám. 402
570 01 Litomyšl

tel.: 461 613 417, 603 971 763
e-mail: karlov@lit.cz

© Restaurant Karlov ▪ design 2016 © Studio DAMI ▪ regrafika